c64unitDrukuj stronę

Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-09

Testuj Twój kod dla dowolnego cross-assemblera, który preferujesz. Asercje, testowanie zestawu danych, mockowanie metod, wszystko w jednym frameworku do testów jednostkowych. Ulepsz swój kod, i po prostu ciesz się tworzeniem!

Potencjalnie, c64unit umożliwia testowanie kodu dla dowolnego cross-assemblera, który preferujesz. Serce tego frameworka do testów jednostkowych to po prostu skompilowany kod binarny. Dzięki temu, funkcje mogą być wywoływane przez dowolny cross-assembler za pomocą przydatnego zestawu komend macro. Testowanie Twojego kodu staje się dzięki nim proste!

Framework znajduje się tutaj: https://bitbucket.org/Commocore/c64unit

Obecnie c64unit jest w wersji 0.64 beta.

By zobaczyć c64unit w akcji, odwiedź repozytorium z przykładami: https://bitbucket.org/Commocore/c64unit-examples.


Możliwości.

  • dzięki macro pisanie testów ogranicza się do kilku linii kodu, i ukrywa nieistotne elementy frameworka
  • strona zerowa nie jest w ogóle używana przez framework, więc kod może być swobodnie testowany bez martwienia się o zarezerwowane rejestry
  • wsparcie dla najbardziej popularnych cross-assemblerów, i otwartość architektury na rozszerzenie
  • możliwość testowania funkcji dla różnych warunków przy użyciu Data Set do inicjalizacji dowolnej liczby ustawień w trakcie wykonywania testów takich jak ustawienie adresów na stronie zerowej, w innych obszarach pamięci lub przekazania rejestrów A, X, Y do funkcji
  • zapomnij o pisaniu osobnych asercji dla każdego przypadku, Data Set pozwala nie tylko na inicjalizację, ale także na wykonanie dynamicznej asercji zestawu danych do 256 wartości bajtowych dla każdej tabeli, lub 128 wartości na słowach dla każdej tabeli
  • możliwość mockowania metod, co oznacza, że możesz testować Twój kod w izolacji, tworzyć stuby, ominąć wczytywanie danych ze stacji dyskietek i wiele innych
  • możliwość asercjii nie tylko stałych wartości lub wartości znajdujących się pod danym adresem, ale także rejestrów stanu takich jak flaga przeniesienia (carry flag), flaga ujemności (negative flag) itp.

Wspierane cross-assemblery.

- 64tass
- DASM
- Kick Assembler
- ACME
- ca65
- xa65

c64unit dla języka C.

Framework c64unit umożliwia także testowanie programów napisanych w języku C (cc65). Odwiedź https://bitbucket.org/Commocore/c64unit-for-c by pobrać najnowszą wersję, i sprawdź przykłady w tym repozytorium: https://bitbucket.org/Commocore/c64unit-for-c-examples.

Copyright © 2011-2018 Commocore.
All rights reserved.