Support środowiska deweloperskiego w edytorze Notepad++ z cross-assemblerem 64tassDrukuj stronę

Data ostatniej aktualizacji: 2022-04-06
W repozytorium https://bitbucket.org/Commocore/notepad-64tass-dev-support znajdziesz kilka przydatnych ułatwień i konfiguracji takich jak:

  • dodanie podświetlenia składni dla cross-assemblera 64tass
  • dodanie listy funkcji
  • dodanie możliwości przejścia do jakiejkolwiek rutyny
  • kompilowanie i wykonywanie programu w emulatorze Vice za pomocą tylko jednego ruchu
  • szybkie wyszukiwanie i otwieranie plików (dzięki Open File In Solution)

Miłej zabawy!
Copyright © 2011-2024 Commocore.
All rights reserved. Polityka prywatności