Support środowiska deweloperskiego w edytorze Notepad++ z cross-assemblerem 64tassDrukuj stronę

Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-16
W repozytorium https://bitbucket.org/Commocore/notepad-64tass-dev-support znajdziesz kilka przydatnych ułatwień i konfiguracji takich jak:

- dodanie podświetlenia składni dla cross-assemblera 64tass
- dodanie listy funkcji
- dodanie możliwości przejścia do jakiejkolwiek rutyny
- kompilowanie i wykonywanie programu w emulatorze Vice za pomocą tylko jednego ruchu

Miłej zabawy!

Copyright © 2011-2020 Commocore.
All rights reserved.