ZaczynamyDrukuj stronę

W przygotowaniu...

Spróbuj C64 / 128 w emulatorze.
Lista kilku dostępnych emulatorów:

Jak używać dyskietek.
Wczytywanie zawartości dyskietki:

LOAD "$",8
LIST

Przykład listingu:

0 "GAMES DISK      " 41 2A
93   "ARCHON"           PRG
120  "CAULDRON"         PRG
172  "COMMANDO"         PRG
279 BLOCKS FREE.
READY.

Aby zwolnić wyświetlanie listingu, przytrzymaj klawisz CTRL. Aby przerwać wyświetlanie, naciśnij RUN STOP.

Wczytywanie z dyskietki:

LOAD "ARCHON",8
RUN

Wczytywanie pierwszego pliku z dyskietki:

LOAD "*",8
RUN

Wczytywanie pliku z dyskietki, którego nazwa rozpoczyna się na "ARC":

LOAD "ARC*",8
RUN

Copyright © 2011-2020 Commocore.
All rights reserved.